Administratorem twoich danych osobowych jest firma:

Revital-Med Justyna Polewczak

35-105 Rzeszów

ul. Myśliwska 32

- Weryfikacja pacjenta,

- Świadczenie usług zdrowotnych,

- Rozliczenie świadczonych usług,

- Udostępnienie danych w postaci zaszyfrowanej do centrali NFZ,

- Archiwizacja danych

Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z innych przepisów, np. podatkowych.

Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nie, twoje dane nie będą podlegały profilowaniu

Nie, twoje dane nie będą udostępniane w celach marketingowych

Nie, twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem instytucji do tego uprawnionych